FONDALINE® Systém

FONDALINE® - ochrana základov

Hlavná charakteristika

 

 

 

FONDALINE® je nopová protivlhkostná fólia vyrobená z vysokohustotného polyethylénu (HDPE).

Slúži ako ochrana hydroizolačných vrstiev na zvislých stenách, základov aj  základových dosiek. Jednotlivé nopy vysoké 8mm vytvárajú priestor pre dokonalé odvetranie.

Materiál je možné použiť v interiéri aj exteriéri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDALINE®

 

Šírka palety : 80 cm (±3)

Dĺžka palety : 120 cm (±3)

Výška palety : 215 cm (±3)

Balenie : 1 role = 40 m²

Váha palety :  240 kg

 

Fondaline 400 : 12 rolí/paleta = 480 m²/paleta

Fondaline 500 : 12 rolí/paleta = 480 m²/paleta

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody

 

 

Fondaline je silný a pružný materiál, ktorý chráni podklad proti akýmkoľvek mechanickým vplivom. Je zároveň vhodný pre všetky druhy odvodnenia.

Dokáže spoľahlivo ochrániť základy budov, ich stien a základových dosiek.  Jeho využitie je aj pri sanácií vlhkých interiérov.

Nopy vysoké 8mm vytvárajú kontinuálnu vzduchovú medzeru, ktorá umožňuje vynikajúce odvetranie nadbytočnej vlhkosti.

Na FONDALINE®  nepôsobia chemikálie, ktoré sa prirodzene vyskytujú v pôde.

Realizácia

 

Rodinné domy

 

FONDALINE® poskytuje ochranu stien, suterénov a základov a to tam, kde tlak pôdy (kamenia) môže poškodiť hydroizoláciu budovy.

 

 

 

 

 

Bytové domy

 

FONDALINE® má zásadný význam pri ochrne základov aj tam, kde pôsobí podzemná voda, ktorá dokáže znížit pevnosť konštrukcie, prípadně spôsobiť koróziu oceľových prvkov stavby

 

 

 

 

Priemyselné budovy

 

FONDALINE® je schopný odolať tlaku až do 150 kN/m².

Preto sú vrstvy FONDALINE® dostatočne chránené proti poškodeniu.

 

 

 

 

Administratívne budovy

 

FONDALINE® nopová fólia skvele ochrání základy administrativnej budovy.

 

 

 

 

 

Komerčné budovy

 

Počet a štruktúra fólie FONDALINE® - 1850 nopov/m2 poskytuje dostatočne pevnú ochranu a tým je prípadne pôsobiaci tlak rozložený.

 

 

 

 

Ochrana stien a základov


 

 

 

Popis

Podzemné časti budov musia byť chránené proti vlhkosti a podzemnej vode. Zároveň je porebná kvalitná ochrana samotnej hydroizolácie budov tak, aby nedošlo k žiadnemu poškodeniu jej hydroizolačnej funkcie.

Vlhkosť môže spôsobiť v týchto častiach stavby značné škody, ktoré môžu ohroziť aj stabilitu celej budovy.

 

Pevná a pritom dostatočné pružná nopová fólia FONDALINE® dokáže výborne absorbovať mechanické vplivy a tým bráni poškodeniu hydroizolačných vrstiev.

Okrem toho je vďaka jej štruktúre vytvorená dostatočne veľká vzduchová medzera, ktorá umožňuje odvetrávanie prípadnej vlhkosti.

FONDALINE®  zároveň chráni proti akýmkoľvek chmikáliám, ktoré sa bežne vyskytujú v zemi, ako aj proti prerastaniu koreňov rastlín. .

 

 

Montáž

FONDALINE® sa pri ochrane základov  inštaluje nopami smerom k hydroizolácii. Môže byť použitý vodorovne aj  zvisle a to v závislosti na požadovanej výške ochrany.

Prípadné presahy musia byť minimálne 10 cm.

K upevneniu FONDALINE® sa používajú špeciálne tvrdené klince s podložkami. Tieto podložky majú tvar nopov a presne do nich zapadajú.

Na ukončenie fólie FONDALINE® sa používa špeciálne tvarovaná lišta, ktorá je ukotvená nezávisle na samotnej fólii a chráni ju pred nežiadúcim zasypaním zeminou, prípadne iným zanesením vytvorenej vzduchovej medzery.

 

 


 

 

 

Sanácia vnútorných vlhkých stien


 

 

 

Popis

Pokiaľ nie sú pivnice správne ochránené proti vlhkosti dochádza k značnému poškodenia týchto stien, ktoré nie je možné opraviť  ani náterom alebo novým omietnutím.

Použitím nopovej fólie FONDALINE®, ktorá pri tejto aplikácii má ponechanú dostatočnú medzeru v hornej aj dolnej časti, dochádza k pravidelnému a intenzívnemu odvetraniu týchto poškodených stien.

Pokiaľ je na nopovú fóliu FONDALINE® následne aplikovaná nová omietka alebo sadrokartónové dosky, vznikne nový povrch, ktorý je suchý, čistý a hladký.

 

 

Montáž

Kotvenie musí  byť  prevedené pomocou špeciálnych k tomu určených klincov spoločne s podložkami každých min. 30 cm.  Presahy musia byť min. 10 cm.

Pokiaľ sa bude nópová fólia FONDALINE® na novo omietať, je nutné použiť sklotextilnú mriežku. 

 

Sanácia vnútorných vlhkých podláh

Popis

FONDALINE® je rovnako ideálnym materiálom pre vnútornú hydroizoláciu podláh. 

 

 

Montáž

Existujúce podlahy musia byť pred montážou fólie  FONDALINE®  dôkladne očistené. Presahy jednotlivých pásov musia byť minimálne 10 cm . 

Fóliu je možné veľmi dobre kombinovať aj s novou (dodatočnou) tepelnou izoláciou - typu XPS alebo EPS. 

 

Ochrana základovej dosky

Popis

FONDALINE® je rovnako ideálnym materiálom pre vnútornú hydroizoláciu podláh.

 

 

Montáž

Existujúce podlahy musia byť pred montážou fólie  FONDALINE®  dôkladne očistené. Presahy jednotlivých pásov musia byť minimálne 10 cm . 

Fóliu je možné veľmi dobre kombinovať aj s novou (dodatočnou) tepelnou izoláciou - typu XPS alebo EPS.