PERGOLA ROOF®

Hydroizolačné modifikované bitumenové pásy

Prečo PERGOLA ROOF® ?

PERGOLA ROOF® je hydroizolačný asfaltový modifikovaný pás (typu R) so sklenenou nosnou vložkou a keramizovaným posypom, ktorý je vhodný ako vrchná vrstva pre jednoduché strešné konštrukcie od minimálneho sklonu 5°.

 

 

 

 

 

 

Montáž

 

 

 

 

Jednoduché strešné konštrukcie

 

 

 

 

PERGOLA ROOF® je hydroizolačný asfaltový modifikovaný pás s keramizovaným posypom. Jeho montáž sa prevádza pomocou mechanického kotvenia (vhodných klincov) alebo lepením (asfaltové studené lepidlá).

 

Materiál sa nesmie natavovať!!!

 

 

 

 

 

Ponuka

Ponuka

 

 

PERGOLA ROOF®

Hydroizolačný asfaltový modifikovaný pás (typu R) so sklenenou vložkou a keramizovaným posypom, ktorý je vhodný ako vrchná vrstva pre jednoduché strešné konštrukcie od minimálneho sklonu striech 5°. Kotvenie tohto výrobku sa prevádza pomocou vhodných klincov alebo lepením asfaltovými studenými lepidlami. V ponuke sú dva typy. Jeden má hmotnosť 1,8 kg/m2 (červené a zelená farba posypu) a druhý má hmotnosť 2,2 kg/m2 (čierna farba posypu).

 

                                                    Balenie: 15m2/rola, 25rolí/paleta (375m2)

 

 

 

 

 

Ponuka farieb

 

Farby

 

PERGOLA ROOF®

červená (1,8 kg/m2)

zelená (1,8 kg/m2)

čierna (2,2 kg/m2)

 

 

 

 

 

 

 

Príslušenstvo

Príslušenstvo