ONDULINE ® CLASSIC F.A.Q.

Najčastejšie otázky
 

Vyžadujú dosky ONDULINE® CLASSIC, v priebehu svojej životnosti údržbu?
Pokiaľ budú pri montáži dodržané všetky technologické postupy, pri rešpektovaní geografickej polohy a použitiu všetkého originálneho príslušenstva, nevyžaduje doska ONDULINE® CLASSIC žiadnu údržbu v priebehu svojej životnosti.

Je použitie dosiek ONDULINE® CLASSIC obmedzené okolitou teplotou?
Nie, není. Dosky ONDULINE® CLASSIC sa montujú na všetkých kontinentoch.


Sú dosky ONDULINE® CLASSIC stálofarebné?
Vďaka metóde hĺbkového prefarbenia nedochádza k výrazným farebným zmenám. Avšak, ako u všetkých ostatných materiálov, hraje v čase úlohu UV žiarenie. Prípadná nepatrná farebná zmena nemá žiadny vpliv na vodo-nepriepustnosť.

Vydávajú dosky nepríjemný zápach?
Základným prvkom pre výrobu dosiek je asfalt. Ten sa prejavuje svojou charakteristickou "vôňou". Túto skutočnosť môže každý vnímať individuálne. 


Môže sa po doskách chodiť?
V prípade, že to situácia nevyhnutne vyžaduje, je možné na dosky vstúpiť. Zásadne sa na dosky nestúpa priamo, ale za pomoci podkladu, ktorý Vašu váhu rozloží.


Aká je dlhá záruka?
Výrobca poskytuje záruku v dĺžke 15 rokov na vodo-nepriepustnosť. Záruka sa nevzťahuje na stálofarebnosť.


Je ONDULINE® CLASSIC horľavý?
Všetky výrobky sa podľa svojích vlastností zaradzujú do jednotlivých tried horľavosti. ONDULINE® CLASSIC je zaradený do tiedy E.

Je doska krehká?
ONDULINE® CLASSIC je flexibilný materiál, ktorý je možné použiť aj na oblúkové konštrukcie a to pri minimálnom polomere 6m. 

Je pod krytinu potrebné inštalovať poistnú hydroizoláciu? 
Z dôvodu samotnej hydroizolácie nie je potrebné použiť ďalšiu dodatočnú poistnú vrstvu.  Avšak z dôvodu tvorby kondenzátu, alebo pri použití dosiek pri veľmi nízkom sklone odporúčame použiť vhodnú poistnú hydroizolačnú fóliu podľa skladby strešného plášťa.


Môžeme krytinu ONDULINE® CLASSIC použiť aj ako obklad fasády? 
Samozrejme. Dosky ONDULINE® CLASSIC sú pre túto aplikáciu veľmi vhodné. A to predovšetkým vďaka veľmi nízkej hmotnosti - doska váži 6,5 kg. Ich použitím získame kvalitné, rýchle a pritom cenovo dostupné riešenie.

Vždy je potrebné dôsledne dodržiavať montážny návod. 

Koľko kotviacich prvkov je potrebných pre správne upevnenie jednej dosky? 
Pre správne upevnenie je potrebné použiť minimálne 20 ks originálnych kotviacich prvkov na jednu dosku. Kotvenie sa prevádza výhradne do hornej časti vlny. 

Môže okolo kotviacich prvkov preniknúť voda? 

Všetky originálne kotviace prvky boli vyvinuté špeciálne pre kotvenie krytiny a ich tvar zaisťuje úplne bezpečnú hydroizolačnú funkciu. Sú odolné voči všetkým klimatickým javom vrátane UV žiarenia.