POLITIKA KVALITY

ZÁKAZNÍK NA PRVOM MIESTE

Vyhlásenie o Politike kvality spoločnosti Onduline

 

Toto vyhlásenie o politike kvality odráža dôraz, ktorý ako výkonný riaditeľ kladiem, aby náš zákazník bol na prvom mieste.
 

Vízia spoločnosti Onduline je založená na budovaní dlhodobej dôvery našich zákazníkov v kvalitu a spoľahlivosť našich produktov a služieb.

 

Očakávania našich trhov strán kvality a výkonu neustále rastie.

 

My v Onduline neustále sústreďujeme všetku našu energiu na predvídanie a uspokojovanie požiadaviek našich zákazníkov na každom z našich strategických trhov.

 

 Pravidlá spoločnosti Onduline sú:

• Neustále zlepšovať ponuku našich produktov a služieb. Aby sme tak urobili, kultivujeme si hlboké znalosti našich trhov. Starostlivo počúvame súčasným aj novým potrebám zákazníkov a koncových užívateľov.

• Posilniť našu schopnosť uvádzať na trh nové produkty a riešenia s vyššími kvalitatívnymi štandardmi.

• Zabezpečiť vysokú kvalitu v celom dodávateľskom reťazci, akú sľubujeme zákazníkom vo formálnych špecifikáciách produktov.

• Implementovať jednoduchý a výkonný, zákaznícky systém na zaznamenávanie a spätnú väzbu nespokojnosti zákazníkov.

• Udržiavať systém riadenia kvality Onduline s medzinárodným štandardom ISO 9001.

 

To je založené na:

- Jasnej politike a organizácii, meraní, analýzach, akčných plánoch a auditoch.

- Otvorenej, spravodlivej a konštruktívnej komunikácii.

- Spolupráci a zákazníckej tímovej práci.

- Školenia a vzájomné  učenie.

 

Hovoríme, čo robíme a robíme to, čo hovoríme, s disciplínou a efektivitou.

Podporujeme záväzok všetkých kolegov spoločnosti Onduline ku kvalite a neustálemu zlepšovaniu.

Zákazník je pre nás na prvom mieste.

 

Richard SEGUIN

CEO